حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چین و ژاپن

گروه مولفان | نیکوس کازانتزاکیس| هلن کازانتزاکیس| محمد دهقانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 381

38,000 تومــان

باغ سنگی

گروه مولفان | نیکوس کازانتزاکیس| قاسم صنعوی| ساره حسینی عطار| سیدخلیل حسینی
ناشر: شمشاد
تعداد صفحات: 296

26,500تومــان

زوربای یونانی

گروه مولفان | نیکوس کازانتزاکیس| تیمور صفری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 407

18,000 تومــان

سرگشته راه حق

گروه مولفان | نیکوس کازانتزاکیس| منیر (جزنی) اصفیاء
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 351

10,000 تومــان

زوربای یونانی

گروه مولفان | نیکوس کازانتزاکیس| محمد صادق سبط الشیخ
ناشر: تلاش
تعداد صفحات: 430

35,000 تومــان

گزارش به خاک یونان

گروه مولفان | نیکوس کازانتزاکیس| صالح حسینی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 555

28,000 تومــان

به سوی آزادی

گروه مولفان | نیکوس کازانتزاکیس| محمد دهقانی
ناشر: جامی
تعداد صفحات: 296

10,500تومــان

برادرکشی

گروه مولفان | نیکوس کازانتزاکیس| محمد ابراهیم محجوب
ناشر: آمون
تعداد صفحات: 313

14,000 تومــان

سرگشته راه حق

گروه مولفان | نیکوس کازانتزاکیس| مصطفی جمشیدی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 132

1,700 تومــان

بودا

گروه مولفان | نیکوس کازانتزاکیس| محمد دهقانی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 344

14,000تومــان

مسیح باز مصلوب

گروه مولفان | نیکوس کازانتزاکیس| محمد قاضی
ناشر: خوارزمی
تعداد صفحات: 645

45,000تومــان

زوربای یونانی

گروه مولفان | نیکوس کازانتزاکیس| محمد قاضی
ناشر: خوارزمی
تعداد صفحات: 244

28,000 تومــان