حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

طرح های کار مربی

گروه مولفان | فاطمه قاسم زاده
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 280

15,000 تومــان

طرح های کار مربی

گروه مولفان | فاطمه قاسم زاده
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 280

15,000 تومــان

روش های یاددهی-یادگیری مبتنی بر رویکرد رشد محور

گروه مولفان | فاطمه قاسم زاده
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 200

11,000تومــان

طرح های کار مربی -جلد 1

گروه مولفان | فاطمه قاسم زاده
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 284

15,000تومــان

طرح های کار مربی -جلد 2

گروه مولفان | فاطمه قاسم زاده
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 280

15,000تومــان

طرح های کار مربی -جلد 3

گروه مولفان | فاطمه قاسم زاده
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 280

15,000تومــان

  • 1