حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

طبیعت در خطر است

گروه مولفان | سالی مورگان| رزی هارلو| بابک امین تفرشی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 24

4,500تومــان

امامزاده صالح علیه السلام

گروه مولفان | محمد مهدی بهمنی| رضا مختاری| فاطمه یزدی| مهدی قنواتی| نرگس تنکبریس| بابک امین تفرشی| عبدالله قاجار| نسیبه فضل اللهی
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 88

20,000 تومــان

حفاظت محیط زیست

گروه مولفان | رزی هارلو| سالی مورگان| بابک امین تفرشی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 96

7,000 تومــان

طبیعت در خطر است

گروه مولفان | رزی هارلو| سالی مورگان| بابک امین تفرشی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 24

4,500تومــان

فرهنگ نامه ی نجوم و فضا

گروه مولفان | هیثر کوپر| نایجل هنبست| شادی حامدی آزاد| پوریا ناظمی| آیرین شیوایی| بابک امین تفرشی
ناشر: طلایی
تعداد صفحات: 320

50,000 تومــان

اخترشناسی

گروه مولفان | بابک امین تفرشی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 239

14,500 تومــان

  • 1