حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ساختمان های فولادی سبک، سرد نوردشده؛ ساختمان های فولادی سنگین، گرم نورد شده

گروه مولفان | ابوالقاسم گرامی نژاد| حمیدرضا گرامی نژاد
ناشر: ادبستان
تعداد صفحات: 376

25,000 تومــان

آزمایشگاه خاک - بتن

گروه مولفان | ابوالقاسم گرامی نژاد| حمیدرضا گرامی نژاد
ناشر: اتحاد
تعداد صفحات: 360

24,000تومــان

بنای سفت کار درجه 2 و 3

گروه مولفان | ابوالقاسم گرامی نژاد| حمیدرضا گرامی نژاد
ناشر: ادبستان
تعداد صفحات: 248

15,000تومــان

کابینت ساز چوبی

گروه مولفان | ابوالقاسم گرامی نژاد| حمیدرضا گرامی نژاد
ناشر: اتحاد
تعداد صفحات: 320

16,000 تومــان

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

گروه مولفان | ابوالقاسم گرامی نژاد| حمیدرضا گرامی نژاد
ناشر: ادبستان
تعداد صفحات: 416

15,000 تومــان

نقاشی ساختمان

گروه مولفان | ابوالقاسم گرامی نژاد| حمیدرضا گرامی نژاد
ناشر: اتحاد
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

بتن ساز و بتن ریز

گروه مولفان | ابوالقاسم گرامی نژاد| حمیدرضا گرامی نژاد
ناشر: ادبستان
تعداد صفحات: 192

7,500 تومــان

بنای سفت کار

گروه مولفان | ابوالقاسم گرامی نژاد| حمیدرضا گرامی نژاد
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 264

10,000 تومــان

آرماتوربندی

گروه مولفان | ابوالقاسم گرامی نژاد| حمیدرضا گرامی نژاد
ناشر: ادبستان
تعداد صفحات: 192

14,000 تومــان

سنگ کاری

گروه مولفان | ابوالقاسم گرامی نژاد
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 176

6,000 تومــان

کاشی کاری

گروه مولفان | ابوالقاسم گرامی نژاد| حمیدرضا گرامی نژاد
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 144

4,500 تومــان

بنای سفت کار

گروه مولفان | ابوالقاسم گرامی نژاد| حمیدرضا گرامی نژاد
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 324

8,000تومــان