حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نقش برجسته های ساسانی

گروه مولفان | رسول موسوی حاجی| علی اکبر سرفراز
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

19,000تومــان

سکه های ایران از آغاز تا دوران زندیه

گروه مولفان | علی اکبر سرفراز| فریدون آورزمانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,500تومــان

شهر باستانی بیشاپور

گروه مولفان | علی اکبر سرفراز| محمد رضا سعیدی| احمد چایچی امیرخیز
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,500تومــان

باستانشناسی و هنر دوران تاریخی ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی

گروه مولفان | علی اکبر سرفراز| بهمن فیروزمندی| حسین محسنی| محمدجعفر سروقدی
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: 336

28,000 تومــان

  • 1