حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

درس هایی درباره داستان نویسی

گروه مولفان | لئونارد بیشاپ| جوزف هلر| آیزاک بشویس سینگر| محسن سلیمانی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 480

25,000 تومــان

دست مایه ها

گروه مولفان | مرضیه ستوده| آیزاک بشویس سینگر
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 151

10,500 تومــان

آخرین شرور

گروه مولفان | آیزاک بشویس سینگر| پرستو عراقی
ناشر: روزگار نو
تعداد صفحات: 144

7,000 تومــان

دوباره احمق های چلم

گروه مولفان | آیزاک بشویس سینگر| خدیجه روزگرد| پروانه عروج نیا
ناشر: آسمان خیال
تعداد صفحات: 96

6,500تومــان

آخرین شرور

گروه مولفان | آیزاک بشویس سینگر| پرستو عراقی
ناشر: روزگار نو
تعداد صفحات: 96

6,500 تومــان

یک مهمانی یک رقص و داستانهای دیگر

گروه مولفان | آیزاک بشویس سینگر| مژده دقیقی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 223

9,500 تومــان

احمق های چلم و تاریخ شان

گروه مولفان | آیزاک بشویس سینگر| اوری شولویتز| پروانه عروج نیا
ناشر: آسمان خیال
تعداد صفحات: 64

5,500 تومــان

  • 1