حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی

گروه مولفان | نصرت الله غیاثی| کاظم میرجلیلی| مهشید روشنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

انگلیسی برای دانشجویان رشته زمین شناسی

گروه مولفان | بهرام آقا ابراهیمی سامانی| کاظم میرجلیلی| مهشید روشنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی

گروه مولفان | مریم شهبازی| رویا علی محمدنجات| کاظم میرجلیلی| مهشید روشنی
ناشر: دانشجو
تعداد صفحات: 406

10,000 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی

گروه مولفان | حمیده محمدعلیها| پیمان عمرانی| الهام جلیل نژاد| کاظم میرجلیلی| مهشید روشنی
ناشر: زانیس
تعداد صفحات: 272

11,000 تومــان

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و مهندسی هسته ای

گروه مولفان | مهشید روشنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

English for the students of chemistry

گروه مولفان | کاظم میرجلیلی| مهشید روشنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 312

5,500 تومــان

  • 1