حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تشریح مسائل شیمی فیزیک -جلد 2

گروه مولفان | وحدت محب ملکی| آیرا ان لوین
ناشر: آینده دانش
تعداد صفحات: 501

25,000تومــان

شیمی فیزیک -جلد 2

گروه مولفان | آیرا ان لوین| غلامرضا اسلامپور
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 463

35,000تومــان

شیمی فیزیک -جلد 1

گروه مولفان | آیرا ان لوین| غلامرضا اسلامپور
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: None

32,000 تومــان

تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک

گروه مولفان | علیرضا خورشیدی حسینی| پریسا رحیمی| آیرا ان لوین
ناشر: علوم ایران
تعداد صفحات: 183

10,000تومــان

حل مسائل شیمی کوانتومی

گروه مولفان | آیرا ان لوین| غلامرضا اسلامپور| سیف الله جلیلی| آیرا ان لوین
ناشر: علمی و فنی
تعداد صفحات: 280

13,500 تومــان

حل مسائل شیمی کوانتومی

گروه مولفان | آیرا ان لوین| غلامرضا اسلامپور| سیف الله جلیلی| آیرا ان لوین
ناشر: علمی و فنی
تعداد صفحات: 280

13,500 تومــان

شیمی فیزیک -جلد 3

گروه مولفان | آیرا ان لوین| غلامرضا اسلامپور
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 1333

14,500تومــان

تشریح مسائل شیمی فیزیک ایرا ن. لواین -جلد 2

گروه مولفان | عبدالخالق بردبار| اصغر طاهری کفرانی| احمد مطهری| آیرا ان لوین
ناشر: گلهای بهشت
تعداد صفحات: 344

10,000تومــان

تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک

گروه مولفان | آیرا ان لوین| محمد علی جعفری
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 452

18,000 تومــان

تشریح مسایل شیمی فیزیک لوین -جلد 1

گروه مولفان | غلام حسین شفیعی| افشین تقوامنش| آیرا ان لوین
ناشر: آوند اندیشه
تعداد صفحات: 224

5,000 تومــان

شیمی فیزیک -جلد 3

گروه مولفان | آیرا ان لوین| غلامرضا اسلامپور
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 0

11,500 تومــان

  • 1