حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فن شناسی معماری ایران

گروه مولفان | محمود گلابچی| آیدین جوانی دیزجی| مجید جهانی نوق
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 540

40,000 تومــان

آسیب شناسی بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی

گروه مولفان | آیدین جوانی دیزجی
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

تاریخ معماری، درک عمومی معماری، درک عمومی معماری منظر

گروه مولفان | آیدین جوانی دیزجی| حسین پناه| حسن مطلبی پور| مهگل مرتهب
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: None

8,300 تومــان

  • 1