حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فضا و نظریه اجتماعی

گروه مولفان | آندژی یان لئون ژیلنیتس| آیدین ترکمه
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 397

19,000تومــان

درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور

گروه مولفان | آیدین ترکمه
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 306

24,900تومــان

روش و نظریه در علوم اجتماعی

گروه مولفان | دیوید هاروی| آیدین ترکمه
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 292

23,900تومــان

بقای سرمایه داری

گروه مولفان | هانری لوفور| آیدین ترکمه
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 185

13,000تومــان

ضرب آهنگ کاوی

گروه مولفان | هانری لوفور| آیدین ترکمه| آتوسا مدیری
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 191

20,000 تومــان

ماتریالیسم دیالکتیکی

گروه مولفان | هانری لوفور| آیدین ترکمه
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 232

10,500 تومــان

  • 1