حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

در تنگ

گروه مولفان | آندره پل گیوم ژید| داروتی باسی| زهره مستی
ناشر: نوید ظهور
تعداد صفحات: 160

8,000 تومــان

چهار اثر برگزیده آندره ژید

گروه مولفان | آندره پل گیوم ژید
ناشر: مصدق
تعداد صفحات: 200

12,500تومــان

مائده های زمینی و مائده های تازه

گروه مولفان | آندره پل گیوم ژید| مهستی بحرینی| مصطفی ملکیان
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 276

22,000 تومــان

سنفونی روحانی

گروه مولفان | آندره پل گیوم ژید| فریده مهدوی دامغانی
ناشر: ذهن آویز
تعداد صفحات: 160

9,000تومــان

توفان

گروه مولفان | جوزف کنراد| پرویز شهدی| آندره پل گیوم ژید
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 144

12,500تومــان

آهنگ عشق

گروه مولفان | آندره پل گیوم ژید| علی اصغر سعیدی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 126

10,000تومــان

در تنگ

گروه مولفان | آندره پل گیوم ژید| عبدالحسین شریفیان
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 198

8,000 تومــان

دخمه های واتیکان

گروه مولفان | آندره پل گیوم ژید| سیروس ذکاء
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 256

12,800 تومــان

سکه سازان

گروه مولفان | آندره پل گیوم ژید| حسن هنرمندی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 479

32,000تومــان

اندیشه های آندره ژید

گروه مولفان | آندره پل گیوم ژید| پردیس شرکت مقدم
ناشر: بدیهه
تعداد صفحات: 324

8,500تومــان

مایده های زمینی

گروه مولفان | آندره پل گیوم ژید| پرویز داریوش| جلال آل احمد
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 213

7,000تومــان

داستایفسکی

گروه مولفان | آندره پل گیوم ژید| سیروس ذکاء
ناشر: ناهید
تعداد صفحات: 208

7,500تومــان