حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تاریخ آموزش و پرورش ایران با تاکید بر تحولات تربیتی دوره معاصر

گروه مولفان | احمد آقازاده| محمد آرمند
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

مقدمه ای بر شیوه طراحی و تالیف کتاب درسی دانشگاهی

گروه مولفان | محمد آرمند| حسن ملکی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

5,000تومــان

ایمنی در صنعت حفاری

گروه مولفان | محمد آرمند
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

مقابله با انتشار گاز هیدروژن سولفوره در صنعت حفاری

گروه مولفان | محمد آرمند
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

کتابشناسی گزیده توصیفی علوم تربیتی

گروه مولفان | محمد آرمند
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

470 تومــان

  • 1