حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

درک رخداد

گروه مولفان | آنتونیو ر داماسیو| تقی کیمیایی اسدی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 460

32,000تومــان

در جست و جوی اسپینوزا

گروه مولفان | آنتونیو ر داماسیو| رضا امیررحیمی
ناشر: مهرویستا
تعداد صفحات: 408

26,000تومــان

خویشتن به ذهن می آید

گروه مولفان | آنتونیو ر داماسیو| رضا امیررحیمی
ناشر: مهرویستا
تعداد صفحات: 494

29,000تومــان

خطای دکارت

گروه مولفان | آنتونیو ر داماسیو| تقی کیمیایی اسدی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 390

20,000تومــان

در جستجوی اسپینوزا

گروه مولفان | آنتونیو ر داماسیو| تقی کیمیایی اسدی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 400

20,000تومــان

خطای دکارت

گروه مولفان | آنتونیو ر داماسیو| رضا امیررحیمی
ناشر: مهرویستا
تعداد صفحات: 423

28,000تومــان

اشتباه دکارت

گروه مولفان | آنتونیو ر داماسیو| مهوش سهرابی| فاطمه عباسی فر
ناشر: دایره
تعداد صفحات: 448

25,000تومــان

  • 1