حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تغذیه و متابولیسم در ورزش، فعالیت ورزشی و تندرستی

گروه مولفان | جی کانگ| فرهاد دریانوش| مرجان ادیبی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 600

35,000تومــان

فیزیولوژی ورزشی

گروه مولفان | ویلیام ج کرمر| استیون ج. فلک| مایکل آر. دشینس| عباسعلی گائینی| فرهاد دریانوش| مرجان ادیبی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 398

29,200تومــان

فیزیولوژی ورزشی

گروه مولفان | ویلیام ج کرمر| استیون ج. فلک| مایکل آر. دشینس| عباسعلی گائینی| فرهاد دریانوش| مرجان ادیبی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 448

29,200تومــان

پاسخ های قلبی-عروقی به فعالیت های ورزشی

گروه مولفان | لوشا شیانگ| رابرت ال. هستر| فرهاد دریانوش| نسترن حاجی طهرانی| مرجان ادیبی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 120

9,500تومــان

  • 1