حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهنمای کاربردی کولر گازی

گروه مولفان | رامین تابان| انجمن مهندسان سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع آمریکا
ناشر: خانه روشنا
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

دستنامه تاسیسات و تجهیزات تهویه مطبوع

گروه مولفان | رامین تابان| انجمن مهندسان سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع آمریکا
ناشر: خانه روشنا
تعداد صفحات: None

19,000 تومــان

راهنمای کاربردی سیستم های گرمایش تابشی

گروه مولفان | رامین تابان| انجمن مهندسان سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع آمریکا
ناشر: خانه روشنا
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

راهنمای کاربردی طراحی و اجرای سیستم های بخار

گروه مولفان | رامین تابان| انجمن مهندسان سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع آمریکا
ناشر: خانه روشنا
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

راهنمای کاربردی مبدل های حرارتی

گروه مولفان | رامین تابان| انجمن مهندسان سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع آمریکا
ناشر: خانه روشنا
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

راهنمای کاربردی چیلرهای تراکمی

گروه مولفان | رامین تابان| انجمن مهندسان سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع آمریکا
ناشر: خانه روشنا
تعداد صفحات: None

7,500 تومــان

راهنمای کاربردی چیلرهای جذبی

گروه مولفان | رامین تابان| انجمن مهندسان سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع آمریکا
ناشر: خانه روشنا
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

راهنمای کاربردی کولر آبی و ایرواشرهای صنعتی

گروه مولفان | رامین تابان| انجمن مهندسان سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع آمریکا
ناشر: خانه روشنا
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

داده ها و جداول تهویه مطبوع

گروه مولفان | محمد رضا رزاقی اصفهانی| انجمن مهندسان سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع آمریکا
ناشر: یزدا
تعداد صفحات: 332

20,000 تومــان

راهنمای جامع تاسیسات بیمارستانی

گروه مولفان | انجمن مهندسان سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع آمریکا| سید صدرا شمسی پور حسینی| حمید رستگاری
ناشر: یزدا
تعداد صفحات: 560

25,000 تومــان

  • 1