حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مرجع کاربردی ADAMS

گروه مولفان | مهدی اسماعیل زاده ابرده| سیدنادر نبوی| هادی کلانی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 325

16,500 تومــان

کاربرد SIMULINK در مهندسی

گروه مولفان | انوشیروان فرشیدیان فر| هادی کلانی| نادر دولت آبادی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 422

12,000 تومــان

مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوسته

گروه مولفان | حمید اختراعی طوسی| هادی کلانی
ناشر: نما
تعداد صفحات: 207

5,000 تومــان

تشکیل تیم های نوآور

گروه مولفان | کریس هریس| هادی کلانی| بهروز نصرآزادانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 268

3,900 تومــان

  • 1