حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ساخت جامعه

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| اکبر احمدی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 395

38,500 تومــان

جامعه شناسی -جلد 2

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| فیلیپ دبلیو. ساتون| هوشنگ نایبی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 768

38,000 تومــان

راه سوم

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| منوچهر صبوری کاشانی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 177

12,000 تومــان

جهان لغزنده است

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| علی عطاران
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 120

12,000تومــان

جامعه شناسی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| فیلیپ دبلیو. ساتون| هوشنگ نایبی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 758

76,000 تومــان

سیاست های مقابله با تغییرات آب و هوا

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| صادق صالحی| شعبان محمدی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 236

22,000 تومــان

جامعه شناسی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| کارن بردسال| حسن چاوشیان
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 1074

48,000تومــان

گزیده جامعه شناسی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| کارن بردسال| حسن چاوشیان
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 222

16,000تومــان

پیامدهای مدرنیت

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| محسن ثلاثی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 162

12,800 تومــان

سیاست، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| منوچهر صبوری کاشانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 343

18,000تومــان

تجدد و تشخص

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| ناصر موفقیان
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 336

16,000 تومــان

جامعه شناسی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| منوچهر صبوری کاشانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 886

48,000تومــان