حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

جامعه شناسی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| فیلیپ دبلیو. ساتون| هوشنگ نایبی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 758

76,000 تومــان

پیامدهای مدرنیت

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| محسن ثلاثی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 162

12,800 تومــان

گزیده جامعه شناسی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| کارن بردسال| حسن چاوشیان
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 222

12,000 تومــان

جامعه شناسی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| کارن بردسال| حسن چاوشیان
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 1074

48,000 تومــان

تجدد و تشخص

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| ناصر موفقیان
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 336

16,000 تومــان

سیاست، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| منوچهر صبوری کاشانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 343

18,000 تومــان

جامعه شناسی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| منوچهر صبوری کاشانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 886

42,000 تومــان

چکیده آثار آنتونی گیدنز

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| فیلیپ کسل| حسن چاوشیان
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 488

28,000 تومــان

چشم اندازهای جهانی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| محمد رضا جلایی پور
ناشر: طرح نو
تعداد صفحات: 163

7,500 تومــان

راه سوم

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| منوچهر صبوری کاشانی
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 0

12,000 تومــان

ساخت جامعه

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| اکبر احمدی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 395

38,500 تومــان

  • 1