حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آواز قو و چند تک پرده ای دیگر

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| ناهید کاشی چی
ناشر: جوانه توس
تعداد صفحات: 144

8,000تومــان

بانو با سگ ملوس و داستان های دیگر

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| عبدالحسین نوشین
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 256

20,000تومــان

همسر و نقد همسر

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| حمیدرضا آتش برآب
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 497

30,000تومــان

سه خواهر

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| پرویز شهدی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 136

12,000تومــان

ایوانف

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| پرویز شهدی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 188

15,000تومــان

بیست داستان از آنتوان چخوف

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| سید حبیب گوهری راد
ناشر: رادمهر
تعداد صفحات: 332

22,500 تومــان

دوئل و چند داستان دیگر

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| مهدی افشار
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 400

30,000تومــان

مرغ دریایی

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| پرویز شهدی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 116

9,500تومــان

دایی وانیا

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| پرویز شهدی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 108

8,500تومــان

باغ آلبالو

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| پرویز شهدی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 116

8,500تومــان

وحشی

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| پرویز شهدی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 200

14,000تومــان

بلیط بخت آزمایی

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف
ناشر: سولار
تعداد صفحات: 64

6,000تومــان