حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اجرای خط مشی عمومی

گروه مولفان | سید مهدی الوانی| میثاق شلویری
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 274

15,000 تومــان

مدیریت مسائل عمومی

گروه مولفان | سید مهدی الوانی| میثاق شلویری
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: 330

21,000 تومــان

  • 1