حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مراکز شهری؛ از مبانی تا راهنماهای طراحی شهری

گروه مولفان | امیر شکیبامنش| مهشید قربانیان
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 280

30,000 تومــان

تنظیم شرایط محیطی -جلد 2

گروه مولفان | بهاره رضایی جعفری| امیر شکیبامنش| مهشید قربانیان
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 204

13,000 تومــان

تنظیم شرایط محیطی -جلد 1

گروه مولفان | بهاره رضایی جعفری| امیر شکیبامنش| مهشید قربانیان
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 238

15,000 تومــان

تنظیم شرایط محیطی -جلد 2

گروه مولفان | کورش محمودی| قاسم صمصام حیدری| امیر شکیبامنش| مهشید قربانیان
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 322

5,500 تومــان

تنظیم شرایط محیطی -جلد 1

گروه مولفان | کورش محمودی| قاسم صمصام حیدری| امیر شکیبامنش| مهشید قربانیان
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 204

4,500 تومــان

محله های شهری در ایران

گروه مولفان | علی خاکساری| امیر شکیبامنش| مهشید قربانیان
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 174

3,500 تومــان

  • 1