حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آشنایی با هنرهای سنتی ایران

گروه مولفان | مرجان کشاورزی| مهرداد احمدی شیخانی
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

عکاسی دیجیتال

گروه مولفان | مهرداد احمدی شیخانی| مرجان کشاورزی
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

فتوشاپ Ps CS4

گروه مولفان | مرجان کشاورزی| مهرداد احمدی شیخانی
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: 168

14,000 تومــان

صفحه آرایی

گروه مولفان | مهرداد احمدی شیخانی| مرجان کشاورزی| مسعود سپهر
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

افتر افکت

گروه مولفان | مرجان کشاورزی| مهرداد احمدی شیخانی
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: 120

14,000 تومــان

این دیزاین

گروه مولفان | مرجان کشاورزی| مهرداد احمدی شیخانی
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: 104

12,000 تومــان

گزیده تاریخ هنر ایران و جهان

گروه مولفان | مرجان کشاورزی| مهرداد احمدی شیخانی
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: 152

10,000 تومــان

فتوشاپ

گروه مولفان | مرجان کشاورزی| مهرداد احمدی شیخانی
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: 144

10,000 تومــان

پریمیر

گروه مولفان | مرجان کشاورزی| مهرداد احمدی شیخانی
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: 88

12,000 تومــان

کورل دراو

گروه مولفان | مرجان کشاورزی| مهرداد احمدی شیخانی
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: 104

10,000 تومــان

هندسه نقوش

گروه مولفان | مرجان کشاورزی| مهرداد احمدی شیخانی
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: 104

10,000 تومــان

ایلوستریتور

گروه مولفان | مرجان کشاورزی| مهرداد احمدی شیخانی| یحیی پاکدل
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: 72

14,000 تومــان