حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

شعر تر و سیم و زر

گروه مولفان | علیرضا جعفری صیادی| مهدی شفیعیان
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 176

12,000تومــان

مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

گروه مولفان | ایرما بکرا-فرناندز| داروتی ای. لیدنر| مهدی شفیعیان
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 304

9,100 تومــان

نظریه پردازان فرهنگ سایبری

گروه مولفان | دیوید بل| مهدی شفیعیان
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 268

8,000 تومــان

برنامه آموزشی میان رشته ای

گروه مولفان | هایدی هیز جاکوبز| مهدی شفیعیان
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 168

3,500 تومــان

عدالت و یاد خدا آشنایی با روحانیت امام علی (ع)

گروه مولفان | رضا شاه کاظمی| مهدی شفیعیان
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 316

6,000 تومــان

معاهدات بین المللی در اسلام

گروه مولفان | لبیب احمد بصول| مهدی شفیعیان
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 352

7,000 تومــان

  • 1