حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

برنامه نویسی روش المان محدود در MATLAB

گروه مولفان | احمدرضا بقایی| مهدی بقایی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 288

20,000 تومــان

تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات -جلد 2

گروه مولفان | حمید قاسمی| شکوفه خسروی زاده| مهدی بقایی| بهروز ساری جه
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 496

25,000 تومــان

تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات -جلد 1

گروه مولفان | حمید قاسمی| شکوفه خسروی زاده| مهدی بقایی| بهروز ساری جه
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 404

20,000 تومــان

حل تحلیلی کامل مسائل طراحی اجزای ماشین شیگلی -جلد 2

گروه مولفان | حمید قاسمی| شکوفه خسروی زاده| ساسان خلج| مهدی بقایی| محمد حسین چیت ساز
ناشر: هودین
تعداد صفحات: 294

12,000 تومــان

حل تحلیلی کامل مسائل طراحی اجزای ماشین شیگلی -جلد 1

گروه مولفان | حمید قاسمی| شکوفه خسروی زاده| ساسان خلج| مهدی بقایی| محمد حسین چیت ساز
ناشر: هودین
تعداد صفحات: 658

20,000 تومــان

حل تحلیلی کامل مسائل دینامیک مریام -جلد 2

گروه مولفان | شکوفه خسروی زاده| حمید قاسمی| مهدی بقایی| مرتضی جعفری| ابوالحسن مبشری| احمد ناصری| جیمز لیثرب مریام
ناشر: هودین
تعداد صفحات: 468

13,000 تومــان

حل تحلیلی کامل مسائل دینامیک مریام -جلد 1

گروه مولفان | شکوفه خسروی زاده| حمید قاسمی| مهدی بقایی| مرتضی جعفری| ابوالحسن مبشری| احمد ناصری| جیمز لیثرب مریام
ناشر: هودین
تعداد صفحات: 452

12,000 تومــان

  • 1