حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

52 موردی که مردان از همسرانشان انتظار دارند

گروه مولفان | جی کی. پیلیتنر| منیژه (شیخ جوادی) بهزاد| سمیرا نجدسمیعی
ناشر: پیکان
تعداد صفحات: 248

15,500 تومــان

52 موردی که زنان از همسرانشان انتظار دارند

گروه مولفان | جی کی. پیلیتنر| منیژه (شیخ جوادی) بهزاد| سمیرا نجدسمیعی
ناشر: پیکان
تعداد صفحات: 240

15,500 تومــان

پیروزی در فروش های پیچیده

گروه مولفان | اریک پیترسون| تیم ریسترر| منیژه (شیخ جوادی) بهزاد
ناشر: سیته
تعداد صفحات: 208

18,000تومــان

باج گیری عاطفی

گروه مولفان | سوزان فوروارد| دانا فریژر| منیژه (شیخ جوادی) بهزاد
ناشر: پیکان
تعداد صفحات: 389

21,000 تومــان

کنترل افکار و احساسات

گروه مولفان | متیو مکی| هارتا دیویس| پاتریک فنینک| منیژه (شیخ جوادی) بهزاد
ناشر: عطائی
تعداد صفحات: 352

19,500تومــان

فکر بزرگ

گروه مولفان | دانی دویچ| منیژه (شیخ جوادی) بهزاد| آزیتا جمشید نژاد اول
ناشر: سیته
تعداد صفحات: 222

11,000تومــان

1001 راهکار تبلیغاتی

گروه مولفان | لوک دوپون| منیژه (شیخ جوادی) بهزاد| ندا رضاحسینی
ناشر: سیته
تعداد صفحات: 264

18,000تومــان

22 قانون تغییرناپذیر برند

گروه مولفان | ال ریس| لورا ریس| منیژه (شیخ جوادی) بهزاد| ابوالفتح قهرمانی
ناشر: سیته
تعداد صفحات: 188

14,000تومــان

بازسازی جایگاه برند

گروه مولفان | جک تروت| استیو ریوکین| منیژه (شیخ جوادی) بهزاد
ناشر: سیته
تعداد صفحات: 158

9,000تومــان

سلطان خیابان مدیسون

گروه مولفان | کنت رومن| منیژه (شیخ جوادی) بهزاد
ناشر: سیته
تعداد صفحات: 242

12,000تومــان

ادبیات تبلیغ

گروه مولفان | رابرت دبلیو بلای| منیژه (شیخ جوادی) بهزاد
ناشر: سیته
تعداد صفحات: 340

24,000تومــان

بدترین هفت اشتباهی که والدین مرتکب می شوند

گروه مولفان | جان فریل| لیندا فریل| منیژه (شیخ جوادی) بهزاد
ناشر: همشهری
تعداد صفحات: 168

5,700 تومــان