حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نخبگان در بازاریابی

گروه مولفان | سلطان کرمالی| احمد روستا| فرزاد مقدم| معصومه جباری
ناشر: سیته
تعداد صفحات: 146

18,000تومــان

جنگ بازاریابی

گروه مولفان | ال ریس| جک تروت| محمود حمید خانی| معصومه جباری
ناشر: سیته
تعداد صفحات: 208

12,500تومــان

سلاطین نام های تجاری

گروه مولفان | مت هیگ| سنبل بهمنیار| معصومه جباری
ناشر: سیته
تعداد صفحات: 410

18,000تومــان

تبلیغاتی که ما می شناسیم به آخر خط رسیده است

گروه مولفان | سرجیو زیمن| منیژه (شیخ جوادی) بهزاد| معصومه جباری
ناشر: سیته
تعداد صفحات: 254

8,000تومــان

  • 1