حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سازمان و مدیریت -جلد 1

گروه مولفان | مرتضی موسی خانی| مسعود منشی زاده نایین
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 400

7,500 تومــان

مدیریت سازمان در عصر ارتباطات -جلد 2

گروه مولفان | مرتضی موسی خانی| مسعود منشی زاده نایین
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 801

4,250تومــان

  • 1