حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

گروه مولفان | مریم سیف نراقی| عزت الله نادری
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 304

15,000 تومــان

روانشناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روشهای آموزش آنها

گروه مولفان | مریم سیف نراقی| عزت الله نادری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

9,000تومــان

روانشناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روشهای آموزش آنها

گروه مولفان | مریم سیف نراقی| عزت الله نادری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 176

9,000 تومــان

نارسایی های ویژه در یادگیری

گروه مولفان | عزت الله نادری| مریم سیف نراقی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 214

12,000 تومــان

اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان و روش های اصلاح و ترمیم آنها

گروه مولفان | مریم سیف نراقی| عزت الله نادری
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 192

9,000 تومــان

سنجش و اندازه گیری و بنیاد های تحلیلی ابزارهای آن در علوم تربیتی و روان شناسی

گروه مولفان | عزت الله نادری| مریم سیف نراقی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 120

6,000 تومــان

اختلالات یادگیری

گروه مولفان | عزت الله نادری| مریم سیف نراقی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 159

8,000 تومــان

راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق

گروه مولفان | عزت الله نادری| مریم سیف نراقی| فرنگیس شاهپوریان
ناشر: روان
تعداد صفحات: 98

4,500 تومــان

غفلت ها و کاستی ها در تحقیقات و مصادیق آنها

گروه مولفان | عزت الله نادری| مریم سیف نراقی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 148

2,500 تومــان

روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی

گروه مولفان | عزت الله نادری| مریم سیف نراقی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 236

3,800 تومــان

  • 1