حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مجموعه قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و منابع انسانی

گروه مولفان | یوسف رونق| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: None

75,000 تومــان

مقدمه ای بر فرآیندهای تولید

گروه مولفان | الیبس مسیحی| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 453

17,000تومــان

مدیریت تدارکات و لجستیک

گروه مولفان | بابک کاظمی| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 564

24,000 تومــان

مدیریت تدارکات و لجستیک

گروه مولفان | بابک کاظمی| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 560

24,000تومــان

مدیریت حقوق و دستمزد

گروه مولفان | یوسف رونق| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 384

16,000تومــان

مقدمه ای بر فرآیندهای تولید

گروه مولفان | الیبس مسیحی| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 398

11,500 تومــان

مدیریت عملکرد

گروه مولفان | علاءالدین رفیع زاده بقرآباد| محمدعلی عفتی داریانی| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 222

4,300 تومــان

فناوری ها و فرآیندهای تولید

گروه مولفان | الیبس مسیحی| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 541

16,000 تومــان

  • 1