حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

الگوریتم اتوماتای سلولی و کاربرد آن در حوزه مهندسی عمران

گروه مولفان | محمدهادی افشار| مریم روحانی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 296

13,000 تومــان

کارگاه انشاء

گروه مولفان | رودابه کمالی| مریم روحانی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 0

1,750 تومــان

کارگاه انشا

گروه مولفان | رودابه کمالی| مریم روحانی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 0

1,750 تومــان

کارگاه انشا

گروه مولفان | رودابه کمالی| مریم روحانی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 0

1,500 تومــان

کارگاه انشا

گروه مولفان | رودابه کمالی| مریم روحانی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 0

600تومــان

  • 1