حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سنجه های وبی

گروه مولفان | دیوید استوارت| مریم خسروی| فاطمه بهمنی| حمید کشاورز
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 300

25,000تومــان

سنجش پژوهش های دانشگاهی

گروه مولفان | آنا آندرس| مریم خسروی| مهری صدیقی| حمید کشاورز
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 232

10,000 تومــان

هارمونی رنگ در نقاشی

گروه مولفان | مارگارت کسلر| فرهاد خسروی| مریم خسروی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: 120

38,000 تومــان

اصول طرح تحقیق و روش شناسی

گروه مولفان | جفری آر مارکزیک| دیوید دماتئو| دیوید فستینگر| مریم خسروی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 384

14,000 تومــان

اصول تغذیه

گروه مولفان | مریم خسروی| علی کشاورز| حمید توکلی قوچانی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 168

8,000 تومــان

نغمه ها -جلد 12

گروه مولفان | مسعود زرگر| مریم خسروی
ناشر: آتنا
تعداد صفحات: 95

5,500تومــان

  • 1