حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

آمار مقدماتی

گروه مولفان | مسعود نیکوکار| محمد رئیسی| مریم باجلانی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 256

10,000 تومــان

راهنمای حل آمار مقدماتی

گروه مولفان | مسعود نیکوکار| محمد رئیسی| مریم باجلانی| مسعود نیکوکار| لیلا قلعه ای گوگانی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 160

4,500 تومــان

راهنمای حل ریاضی مقدماتی

گروه مولفان | مسعود نیکوکار| مریم باجلانی| مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 270

7,000 تومــان

ریاضی مقدماتی

گروه مولفان | مسعود نیکوکار| مریم باجلانی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 288

17,000تومــان

  • 1