حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تبدیل کاتالیستی

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 164

5,000 تومــان

مقدمه ای بر ابزار دقیق های فرایند

گروه مولفان | لوسی کالدول-اسمیت| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 284

8,000 تومــان

فلنچ پایپینگ

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 130

4,000 تومــان

تقطیر

گروه مولفان | متیو سی. گروس| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 176

6,000 تومــان

تصفیه پساب و فاضلاب صنعتی

گروه مولفان | مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 170

5,000 تومــان

تصفیه پساب

گروه مولفان | تام ایماس| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 186

5,500 تومــان

تصفیه پساب

گروه مولفان | تام ایماس| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 100

3,000 تومــان

تصفیه پساب و فاضلاب صنعتی

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 124

4,000 تومــان

نگهداری و تعمیر شیرآلات

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 170

5,500 تومــان

پمپ های گریز از مرکز

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 208

6,000 تومــان

مبانی اتصالات لوله کشی

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 96

3,000 تومــان

لوله های رزوه ای کوچک

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 128

4,000 تومــان