حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اصلاحات ارضی در ایران

گروه مولفان | آن کاترین سواین فورد لمتون| مهدی اسحاقیان
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 364

20,000 تومــان

مالک و زارع در ایران

گروه مولفان | آن کاترین سواین فورد لمتون| منوچهر امیری
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 749

59,000 تومــان

تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران

گروه مولفان | آن کاترین سواین فورد لمتون| یعقوب آژند
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 470

40,000تومــان

دولت و حکومت در اسلام

گروه مولفان | آن کاترین سواین فورد لمتون| محمد مهدی فقهی
ناشر: شفیعی
تعداد صفحات: 840

35,000 تومــان

  • 1