حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مبانی نظری هنرهای سنتی

گروه مولفان | ابوالقاسم دادور| آزاده دالائی
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 420

25,000 تومــان

جستاری بر سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی

گروه مولفان | ابوالقاسم دادور| نازنین قریب پور شهریاری| فرناز عرب نیا
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 500

30,000 تومــان

مطالعه تطبیقی نقش و نماد عقاب

گروه مولفان | ابوالقاسم دادور| الناز حدیدی
ناشر: کلهر
تعداد صفحات: None

24,000 تومــان

مطالعه تطبیقی نقوش برجسته هخامنشی و ساسانی در ایران

گروه مولفان | ابوالقاسم دادور| عادله غربی
ناشر: پشوتن
تعداد صفحات: 310

18,000 تومــان

نقاشی ایرانی

گروه مولفان | ابوالقاسم دادور| سید عبدالمجید شریف زاده| امیراقبال حیدرپور
ناشر: نگارستان هنر
تعداد صفحات: 80

12,000 تومــان

نقاشی جهان

گروه مولفان | ابوالقاسم دادور| سید عبدالمجید شریف زاده| امیراقبال حیدرپور
ناشر: نگارستان هنر
تعداد صفحات: 88

12,000 تومــان

جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان

گروه مولفان | ابوالقاسم دادور| مهتاب مبینی
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 364

4,100 تومــان

فرهنگ مصور نمادها و نشانه ها در جهان

گروه مولفان | میراندا بروس-میتفورد| ابوالقاسم دادور
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 135

21,000 تومــان

  • 1