حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

بیا باهم در ایرلند برقصیم

گروه مولفان | محبوبه (مرادی) مهاجر| لی یف نیکالایویچ تولستوی
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 128

8,000تومــان

دانشنامه جهانی شدن -جلد 1

گروه مولفان | جورج ریتزر| نورالله مرادی| محبوبه (مرادی) مهاجر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 1124

33,000 تومــان

دانشنامه جهانی شدن -جلد 2

گروه مولفان | جورج ریتزر| نورالله مرادی| محبوبه (مرادی) مهاجر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 1008

33,000 تومــان

دانشنامه جهانی شدن -جلد 3

گروه مولفان | جورج ریتزر| نورالله مرادی| محبوبه (مرادی) مهاجر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 980

33,000 تومــان

دانشنامه جهانی شدن

گروه مولفان | جورج ریتزر| نورالله مرادی| محبوبه (مرادی) مهاجر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 3400

99,000 تومــان

کوگیتو

گروه مولفان | مری وارنوک| محبوبه (مرادی) مهاجر
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 132

10,000 تومــان

آناتومی قدرت

گروه مولفان | جان کنت گالبریث| محبوبه (مرادی) مهاجر
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 182

9,000تومــان

نبوغ

گروه مولفان | هرولد بلوم| محبوبه (مرادی) مهاجر
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 597

50,000تومــان

نظریه های مدرن در جامعه شناسی

گروه مولفان | ایان کریب| محبوبه (مرادی) مهاجر
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 328

7,000تومــان

ارتباط شناسی و کتابداری

گروه مولفان | جان باد| محبوبه (مرادی) مهاجر| نورالله مرادی
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 280

4,500 تومــان

عقل مذکر

گروه مولفان | جنویو لوید| محبوبه (مرادی) مهاجر
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 192

16,000 تومــان

  • 1