حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

منطق فازی برای دانشجویان مدیریت

گروه مولفان | محمد قلی پور| لقمان محمد زاده
ناشر: آتی نگر
تعداد صفحات: 200

14,000 تومــان

هوش تجاری در SQL Server 2008

گروه مولفان | رامین مولانا پور| لقمان محمد زاده
ناشر: آتی نگر
تعداد صفحات: 152

4,900 تومــان

ASP. NET 4. 0 & Ajax در C+ 2010

گروه مولفان | رامین مولانا پور| لقمان محمد زاده
ناشر: آتی نگر
تعداد صفحات: 207

4,500 تومــان

طراحی و پیاده سازی پایگاه داده ها در NET 3. 5

گروه مولفان | احمد فراهی| رامین مولانا پور| لقمان محمد زاده
ناشر: آتی نگر
تعداد صفحات: 624

12,500 تومــان

Silverlight وWPF در 2010 #C

گروه مولفان | رامین مولانا پور| لقمان محمد زاده
ناشر: آتی نگر
تعداد صفحات: 140

3,500 تومــان

  • 1