حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ابله -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| اصغر اندرودی
ناشر: ناژ
تعداد صفحات: 580

40,000 تومــان

همزاد

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| طوبی مردانی
ناشر: اکباتان
تعداد صفحات: 252

30,000 تومــان

همیشه شوهر

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| طوبی مردانی
ناشر: اکباتان
تعداد صفحات: 238

30,000 تومــان

در پانسیون اعیان

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| ابو بوسا لوئیس| گ. یودین| ش. باراباش| آلک قازاریان
ناشر: فرمهر
تعداد صفحات: 228

21,000 تومــان

ابله

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 1900

75,000 تومــان

داستایفسکی به آنا

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| یلدا بیدختی نژاد
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 316

18,000 تومــان

برادران کارامازوف -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| اسماعیل قهرمانی پور
ناشر: سمیر
تعداد صفحات: 1040

70,000 تومــان

جنایت و مکافات

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| مریم امیری| آزاده پیراسته
ناشر: پارمیس
تعداد صفحات: 811

45,000 تومــان

ابله

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| آرا جواهری
ناشر: پارمیس
تعداد صفحات: 826

50,000 تومــان

قمارباز

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| جلال آل احمد
ناشر: هنر پارینه
تعداد صفحات: 264

18,000 تومــان

یک اتفاق مسخره

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| میترا نظریان همدانی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 96

8,000 تومــان

دوست خانواده

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| مهرداد مهرین
ناشر: جامی
تعداد صفحات: 336

32,000 تومــان