حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

برادران کارامازوف -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| اسماعیل قهرمانی پور
ناشر: سمیر
تعداد صفحات: 1040

60,000تومــان

جنایت و مکافات

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| مریم امیری| آزاده پیراسته
ناشر: پارمیس
تعداد صفحات: 811

35,000 تومــان

ابله

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| آرا جواهری
ناشر: پارمیس
تعداد صفحات: 826

42,500 تومــان

قمارباز

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| جلال آل احمد
ناشر: هنر پارینه
تعداد صفحات: 264

18,000 تومــان

یک اتفاق مسخره

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| میترا نظریان همدانی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 96

8,000تومــان

دوست خانواده

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| مهرداد مهرین
ناشر: جامی
تعداد صفحات: 336

22,000 تومــان

ابله

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| مهری آهی
ناشر: خوارزمی
تعداد صفحات: 1064

69,000تومــان

قمارباز با نه تفسیر

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| حمیدرضا آتش برآب
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 524

30,000تومــان

بیچارگان

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| محمد مجدی
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 202

14,000 تومــان

جنایت و مکافات

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| مریم امیری| آرزو پیراسته
ناشر: یاقوت کویر
تعداد صفحات: None

40,000 تومــان

قمار باز

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| نازلی اصغرزاده
ناشر: دنیای نو
تعداد صفحات: 232

15,000 تومــان

ابله

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| مرتضی مشفق همدانی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 288

32,500 تومــان