حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ابله -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| اصغر اندرودی
ناشر: ناژ
تعداد صفحات: 580

40,000 تومــان

ابله

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 1900

75,000تومــان

داستایفسکی به آنا

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| یلدا بیدختی نژاد
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 316

18,000تومــان

برادران کارامازوف -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| اسماعیل قهرمانی پور
ناشر: سمیر
تعداد صفحات: 1040

70,000تومــان

جنایت و مکافات

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| مریم امیری| آزاده پیراسته
ناشر: پارمیس
تعداد صفحات: 811

35,000 تومــان

ابله

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| آرا جواهری
ناشر: پارمیس
تعداد صفحات: 826

42,500 تومــان

قمارباز

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| جلال آل احمد
ناشر: هنر پارینه
تعداد صفحات: 264

18,000 تومــان

یک اتفاق مسخره

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| میترا نظریان همدانی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 96

8,000تومــان

دوست خانواده

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| مهرداد مهرین
ناشر: جامی
تعداد صفحات: 336

22,000 تومــان

ابله

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| مهری آهی
ناشر: خوارزمی
تعداد صفحات: 1064

69,000تومــان

قمارباز با نه تفسیر

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| حمیدرضا آتش برآب
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 524

30,000تومــان

بیچارگان

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| محمد مجدی
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 202

14,000 تومــان