حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اصول حسابداری 1

گروه مولفان | چارلز تی هورن گرن| والتر تی هریسون| مایکل رابینسون| ایرج نوروش| غلامرضا کرمی| فریما نوروش
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 600

29,000 تومــان

اصول حسابداری 2

گروه مولفان | ایرج نوروش| فیض الله شیرزادی| غلامرضا کرمی| فریما نوروش
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 438

25,000 تومــان

اصول حسابداری 2

گروه مولفان | چارلز تی هورن گرن| والتر اشلی هریسون| مایکل رابینسون| ایرج نوروش| غلامرضا کرمی| فریما نوروش
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 574

32,000 تومــان

حسابداری مدیریت

گروه مولفان | ایرج نوروش| بیتا مشایخی| فریما نوروش
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 576

28,000 تومــان

اصول حسابداری 2

گروه مولفان | چارلز هورن گرن| والتر هریسون| مایکل رابینسون| غلامرضا کرمی| ایرج نوروش| فریما نوروش
ناشر: کتاب نو
تعداد صفحات: 576

19,600 تومــان

حسابداری مدیریت

گروه مولفان | ایرج نوروش| فریما نوروش| بیتا مشایخی
ناشر: کتاب نو
تعداد صفحات: 574

13,800 تومــان

  • 1