حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

برنامه ریزی و کنترل پروژه

گروه مولفان | کمال چهارسوقی| فرید ممیزی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 552

25,000 تومــان

نکته و سوالات کارشناسی ارشد کنترل پروژه -جلد 2

گروه مولفان | مجید سبزه پرور| فرید ممیزی| همایون شعبانی سلطان مرادی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 320

10,000تومــان

نکته و سوالات کارشناسی ارشد کنترل پروژه -جلد 1

گروه مولفان | مجید سبزه پرور| فرید ممیزی| همایون شعبانی سلطان مرادی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 264

10,000تومــان

نکته و سوالات کارشناسی ارشد کنترل پروژه

گروه مولفان | مجید سبزه پرور| فرید ممیزی| همایون شعبانی سلطان مرادی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 342

12,800 تومــان

برنامه ریزی و کنترل پروژه

گروه مولفان | کمال چهارسوقی| فرید ممیزی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 424

23,000 تومــان

  • 1