حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زایش تراژدی و چند نوشته دیگر

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| رضا ولی یاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 234

24,500 تومــان

مصلوب

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| آنتونی ماریو لیودوویکی| اسکار لوی| رویا منجم
ناشر: علم
تعداد صفحات: 160

17,500تومــان

کتاب فیلسوف

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| منوچهر اسدی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 200

15,000تومــان

فلسفه در عصر تراژیک یونانیان

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| مجید شریف
ناشر: جامی
تعداد صفحات: 184

11,000 تومــان

لطفا کتاب هایم را نخوان

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| لودگر لوتکه هاوس| علی عبداللهی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 94

10,000 تومــان

انسانی، بسیار انسانی

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 480

30,000تومــان

چنین گفت زرتشت

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| داریوش آشوری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 384

25,000تومــان

چنین می گفت زرتشت

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| قلی خیاط
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 432

25,000 تومــان

چنین گفت زرتشت

گروه مولفان | ژان-لوئی بارو| شهلا المعی| فردریش ویلهلم نیچه
ناشر: المعی
تعداد صفحات: 192

12,000تومــان

آخرین یادداشت ها

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| رودیگر بیتنر| ایرج قانونی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 482

30,000 تومــان

هرمنوتیک مدرن

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| مارتین هایدگر| هانس-گئورگ گادامر| پل ریکور| میشل فوکو| اومبرتو اکو| هیوبرت ال دریفوس| بابک احمدی| مهران مهاجر| محمد نبوی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 336

27,200تومــان

غروب بت ها

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| داریوش آشوری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 181

12,000تومــان