حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

روشهای تصمیم گیری چند شاخصه

گروه مولفان | سیدحبیب اله میرغفوری| فاطمه عزیزی| فائزه اسدیان اردکانی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 342

10,500 تومــان

مدیریت کیفیت و بهره وری

گروه مولفان | علی مروتی شریف آبادی| سید محمود زنجیرچی| فائزه اسدیان اردکانی
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 623

19,000 تومــان

مباحث منتخب در مدیریت زنجیره ی تامین

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| علی مروتی شریف آبادی| فائزه اسدیان اردکانی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 448

25,000 تومــان

  • 1