حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

100 قانون موفقیت در بازار کار

گروه مولفان | ریچارد تمپلار| مهرویه هاشمی نژاد| فاطمه سلیمی
ناشر: چابک اندیش
تعداد صفحات: 272

14,500تومــان

100 قانون عشق

گروه مولفان | ریچارد تمپلار| مهرویه هاشمی نژاد| فاطمه سلیمی
ناشر: چابک اندیش
تعداد صفحات: 264

16,500تومــان

100 قانون مدیریت

گروه مولفان | ریچارد تمپلار| مهرویه هاشمی نژاد| فاطمه سلیمی
ناشر: چابک اندیش
تعداد صفحات: 216

13,000تومــان

آنچه نوجوانان به شما نمی گویند

گروه مولفان | جنیفر مارشال لیپینکات| رابین ام دویچ| مهرویه هاشمی نژاد| فاطمه سلیمی
ناشر: چابک اندیش
تعداد صفحات: 248

10,500تومــان

چگونه کمتر خرج کنیم بدون اینکه احساس بدبختی کنیم

گروه مولفان | ریچارد تمپلار| مهرویه هاشمی نژاد| فاطمه سلیمی
ناشر: چابک اندیش
تعداد صفحات: 0

7,000تومــان

چگونه بدون تلاش سخت کارها را انجام دهیم

گروه مولفان | ریچارد تمپلار| مهرویه هاشمی نژاد| فاطمه سلیمی
ناشر: چابک اندیش
تعداد صفحات: 0

5,500تومــان

  • 1