حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهنمای گام به گام ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی

گروه مولفان | یوسف حجازی| عباس بازرگان هرندی| فاخته اسحاقی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 326

22,000 تومــان

ارزیابی برونی کیفیت در گروه های آموزشی دانشگاهی

گروه مولفان | عباس بازرگان هرندی| فاخته اسحاقی
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 112

3,000 تومــان

فرایند اجرای ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاهی

گروه مولفان | عباس بازرگان هرندی| یوسف حجازی| فاخته اسحاقی
ناشر: دوران
تعداد صفحات: None

1,800 تومــان

  • 1