حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی ترکیبی

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| مصطفی زندیه| علیرضا محمد رحیمی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 208

9,500 تومــان

رویکردهای مدیریت تولید و عملیات در ارزیابی و بهبود فرآیندهای کسب و کار

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| علیرضا محمد رحیمی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 660

9,500 تومــان

رویکردهایی در مدیریت تولید و عملیات پیشرفته با رویکرد خلق ارزش

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| علیرضا محمد رحیمی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 508

8,000 تومــان

مدیریت دانش

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| علیرضا محمد رحیمی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 296

14,000 تومــان

  • 1