حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

گروه مولفان | حسین صفرزاده| محمود احمدی شریف| علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 336

12,000 تومــان

مهارت های کاوشگری در آموزش علوم

گروه مولفان | مسعود صدرالاشرافی| علیرضا ذاکری| غلام علی احمدی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 258

7,500 تومــان

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | حسین صفرزاده| محمود احمدی شریف| علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 368

7,000 تومــان

اصول و مبانی مربیگری در سازمانهای پیشرو

گروه مولفان | حسین صفرزاده| محمود احمدی شریف| علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 224

4,000 تومــان

جمعیت و تنظیم خانواده

گروه مولفان | علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 176

3,000 تومــان

  • 1