حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اصول مدیریت کارخانه

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 400

18,000 تومــان

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات -جلد 1

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی| حسینعلی نقیبی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 764

31,000 تومــان

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات -جلد 2

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی| حسینعلی نقیبی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 452

26,000تومــان

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات -جلد 3

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی| حسینعلی نقیبی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 926

33,500 تومــان

مدیریت تولید و عملیات

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 424

7,500 تومــان

مدیریت تولید و عملیات -جلد 1

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 564

9,500 تومــان

مبانی مدیریت

گروه مولفان | باب جانسون| کیت ویلیامز| علیرضا حسین بیگی| حسن سلطانی
ناشر: کتاب آراد
تعداد صفحات: 400

5,500 تومــان

  • 1