حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهنمای نرم افزار HAMMER 7. 0

گروه مولفان | جواد احتشام منش| علی وکیلی تهامی
ناشر: آیدین
تعداد صفحات: 312

8,000 تومــان

طراحی و کنترل عملکرد هیدرواستاتیکی شیرهای پروانه ای به کمک نرم افزارهای المان محدود

گروه مولفان | فرید وکیلی تهامی| مهدی محمدپور| علی وکیلی تهامی
ناشر: آیدین
تعداد صفحات: 104

4,000 تومــان

ضربت قوچی آب و سیستم های حفاظتی

گروه مولفان | علی وکیلی تهامی
ناشر: آیدین
تعداد صفحات: 72

2,000 تومــان

روش محاسبه و انتخاب پمپ

گروه مولفان | علی وکیلی تهامی
ناشر: آیدین
تعداد صفحات: 112

3,000 تومــان

  • 1