حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

کیفیت زندگی

گروه مولفان | مارتاکریون نوس بام| آمارتیا سن| ابو بوسا لوئیس| حسن فشارکی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 553

50,000 تومــان

برابری و آزادی

گروه مولفان | آمارتیا سن| حسن فشارکی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 297

20,000 تومــان

هویت و خشونت

گروه مولفان | آمارتیا سن| فریدون مجلسی
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 276

20,000 تومــان

توسعه به مثابه آزادی

گروه مولفان | آمارتیا سن| وحید محمودی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 384

18,000 تومــان

توسعه به مثابه آزادی

گروه مولفان | آمارتیا سن| احمد موثقی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 384

18,000 تومــان

توسعه یعنی آزادی

گروه مولفان | محمد سعید نوری نائینی| آمارتیا سن
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 542

48,000 تومــان

اندیشه عدالت

گروه مولفان | آمارتیا سن| احمد عزیزی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 547

40,000 تومــان

فرهنگ، هنر و توسعه

گروه مولفان | آمارتیا سن| کاظم فرهادی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 103

12,000 تومــان

اخلاق و اقتصاد

گروه مولفان | آمارتیا سن| حسن فشارکی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 153

7,000 تومــان

اندیشه عدالت

گروه مولفان | آمارتیا سن| وحید محمودی| هرمز همایون پور
ناشر: کندوکاو
تعداد صفحات: 456

18,000 تومــان

هویت و خشونت

گروه مولفان | آمارتیا سن| فریدون مجلسی
ناشر: آشیان
تعداد صفحات: 0

5,200 تومــان

نابرابری اقتصادی

گروه مولفان | آمارتیا سن| وحید محمودی| عزت اله عباسیان
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 328

4,000 تومــان

  • 1