حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مبانی کشت بافتهای گیاهی

گروه مولفان | آر. ال. ام. پیریک| عبدالرضا باقری| مهری صفاری
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 424

11,000 تومــان

حبوبات

گروه مولفان | مهدی پارسا| عبدالرضا باقری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 528

16,000 تومــان

کاربردهای عملی بیولوژی مولکولی گیاهی

گروه مولفان | رابرت هنری| عبدالرضا باقری| علی ایزدی دربندی| محمدعلی طبوبی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 234

3,300 تومــان

زراعت و اصلاح لوبیا

گروه مولفان | آرت فون شونهوون| اسوالدو ویسست| عبدالرضا باقری| علی اکبر محمودی| فرخ دین قزلی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 556

3,000 تومــان

  • 1